Дипломи и сертификати

Диплома за придобита специалност по Ортодонтия, Медицински Университет, София
виж диплом »


Диплома за завършено висше образование Стоматология, Медицински Университет, София
виж диплом »


Диплома за завършено средно образование, Природо-математическа гимназия "Акад. Иван Гюзелев", Габрово
виж диплом »

Научно съобщение "Клинични ефекти от приложението на транспалатиналната дъга", 5-ти Конгрес на Балканското Стоматологично Общество, Солун, Гърция, 13-16 април 2000
виж сертификат »


Практическо-теоретичен курс "Съвременни техники в ортодонтията", І, ІІ, ІІІ, ІV и V ниво, dr. Rafi Romano, София, България, май 2001 – април 2002
виж сертификат »


Практически курс на типодонти "Основи на лингвалната техника", dr. Didier Fillion, Истанбул, Турция, 4 -5 октомври 2001
виж сертификат »


Практически курс на типодонти "Отговори на специфични лечебни проблеми", ІІІ ниво, dr. Oliver Bacher, София, България, 17 – 20 януари 2002
виж сертификат »


Практически курс на типодонти "Огъване на дъги. Отговори на специфични лечебни проблеми", ІV ниво, dr. Oliver Bacher, София, България, 10 – 13 април 2003
виж сертификат »


Курс "Възрастова ортодонтия. Въведение в лингвалната ортодонтия", д-р Мирослова Динкова, София България, 11 юни 2004
виж сертификат »


Курс "Приложение на Александър Дисциплина. Възрастова ортодонтия", dr. Wick Alexander, София, България, 4 – 5 октомври 2004
виж сертификат »


Курс "Лингвални дъги. Активно и пасивно приложение", dr. Мирослава Динкова, София, България, 13 ноември 2004
виж сертификат »


Курс "Invisalign", dr. Rafi Romano, София, България, 21 януари 2006
виж сертификат »


Курс "МВТ Ортодонтска лечебна философия", dr. Lars Christensen, dr. John Scholey, dr. Simon Littlewood, София, България, 28 – 29 октомври 2006
виж сертификат »


Курс "Приложение на Александър Дисциплина. 4-те М в мениджмънта на ортодонтската практика", dr. Wick Alexander, Истанбул, Турция, 2 - 3 ноември 2006
виж сертификат »


Курс "Приложение на Александър Дисциплина. Ортопедична Клас ІІ Скелетна корекция и стабилност", dr. Wick Alexander, Истанбул, Турция, 2 - 3 ноември 2006
виж сертификат »


Практически курс на типодонти "2Д лингвална ортодонтия", dr. Vittorio Cacciafesta, Истанбул, Турция, 8 - 9 март 2007
виж сертификат »


Постер "Оценка на трансверзални и сагитални зъбно-алвеоларни промени на горни първи молари с транспалатинална дъга", Балкански Ортодонтски Симпозиум, София, България, 15 – 17 юни 2007
виж сертификат »
виж постер »


Практически курс „Самонавиващи се микроимпланти”, 2-ри Международен Конгрес на Световното Общество по Лингвална Ортодонтия, Сеул, Корея, 13 юли 2007
виж сертификат »


Курс "Естетика и опора", 2-ри Международен Конгрес на Световното Общество по Лингвална Ортодонтия, Сеул, Корея, 14 - 15 юли 2007
виж сертификат »


Курс "Приложението на микроимплантите във вестибуларното и лингвалното ортодонтско лечение", 2-ри Международен Конгрес на Световното Общество по Лингвална Ортодонтия, Сеул, Корея, 16 юли 2007
виж сертификат »


Стоматологичен Симпозиум "Основи на денталния мениджмънт", І-во ниво, Jennifer de St. George, София, България, 22 март 2008
виж сертификат »


Практически курс "Маркетинг и мениджмънт на денталната практика", Jennifer de St. George, София, България, 23 март 2008
виж сертификат »


Курс "Съвременна ортодонтия от ниско...към логично триене, STEP & Slide система", dr. Massimo Lupoli, София, България, 19 - 20 април 2008
виж сертификат »


Курс "Damon брекети", dr. Robert Borkowski, София, България, 11 - 12 юни 2008
виж сертификат »


Курс „Кога безекстракционният ортодонт вади зъби?”, dr. Wick Alexander, София, България, 22 - 24 септември 2008
виж сертификат »


Следдипломен ортодонтски курс "Принципите на Александър дисциплината", Арлингтон, САЩ, 3 – 9 януари 2009
виж сертификат »


Курс "Фиксирани системи за опора в ортодонтията", prof. Birte Melsen, София, България, 17 април 2009
виж сертификат »


Стоматологичен Симпозиум "Основи на денталния мениджмънт", ІІ-ро ниво, Jennifer de St. George, София, България, 5 – 6 юни 2009
виж сертификат »


"Лингвална ортодонтия. Исторически преглед" (І част), публикация в списание "Ортодонтски преглед", том 11, 2009,
виж резюме »


Прощална международна лекция на Kokich I Zachrisson, 4-5.09.2009 г. гр. Дубровник
виж сертификат »


"20-те принципа на Александър Дисциплината", dr. Wick Alexander, София, България,
7-8.09.2009 г.
виж сертификат »


Ортодонтия за възрастни, Джузепе Скузо, Национлана среща по ортодонтия,
12.09.2009 г., София
виж сертификат »


Практически курс „ Scuzzo-Takemoto” Лингвална система – Брекети и Леки сили Джузепе Скузо, 13 – 14 09.2009 г., София
виж сертификат »


Постер "Тъканна аугментация чрез ортодонтска екструзия", Софийска дентална среща, София, България, 2 – 4 октомври 2009
виж постер »
виж сертификат »


Курс „ Шиниране на зъбите при редуциран пародонт” д-р Адриана Йосифова, Варна, България,
31 октомври 2009г.
виж сертификат »


Награда „ Усмивка на годината” в категория «Имплантологичен случай»
от 2010г.
виж награда »


Курс „ Ортодонстко лечение при подрастващи и възрастни”, dr. Marc Geserick, Варна, България,
2 - 3 юли 2010г.
виж сертификат »


IX Конгрес на европейското общество по лингвална ортодонтия, Лондон, Великобритания,
08 - 11 юли 2010г.
виж сертификат »


Сертификат за правоспособност за работа с Incognito лингвални брекети – dr. Jean-Stephane Simon, Букурещ, Румъния,
17-18 септември 2010г.
виж сертификат »


Курс „ Dr. Scuzzo - Takemoto – Брекети и лингвална система със слаба сила” (част 2), София, България,
13 - 14 ноември 2010г.
виж сертификат »


Курс „ Назад към реалността... Доказана биомеханика”, dr. Wick Alexander, София, България,
25 - 26 февруари 2011г.
виж сертификат »


Награда «Усмивка на годината» в категория «Ортодонтски случай» от 2011
виж сертификат »
виж линк »


Голямата награда в конкурс «Усмивка на годината» от 2011г.
виж сертификат »